Koen

Heeft door zijn sterke intuïtie en zijn oplettendheid goed in de gaten wat de sfeer is waarin het afscheid gevierd kan worden. Hij heeft een sterk empatisch vermogen. Daarmee heeft hij goed door wat er belangrijk is bij mensen.

Koen: “Het is zo belangrijk voor mensen die afscheid nemen, dat ze daar een goede invulling aan geven. Ik vind het fijn en eervol om daarbij te mogen helpen. Soms komen mensen er zelf niet op, omdat er zo veel is om te regelen. Ik doe er alles aan om in rust díe elementen te zoeken, die passen bij de overledene en de nabestaanden. Ik voel aan wat de sfeer is, wat bij mensen past. Dát is mijn rol; die van helper om er een prachtig afscheid van te maken. Het verhaal dat ik vertel, is dan ook altijd het verhaal van de mensen zelf!”